Info

Welkom bij Delphine, het platform waarop de activiteiten van Rik Elstgeest, Bo Koek, John van Oostrum en Chris Doyle samenkomen. Aan hun muziektheatergezelschap Touki Delphine heeft het Fonds Podiumkunsten in 2017 en voor het Kunstenplan 2021-2024 een meerjarige subsidie toegekend.

Touki houdt kantoor in Studio Delphine, vanwaaruit Rik, Bo en Chris aan verschillende projecten werken, waaronder hun eigen bands Eckhardt and the House en Sheila and the Kit. Daarnaast werken zij als muzikanten en geluidskunstenaar mee aan televisie-, film- en theaterprojecten en maken zij er podcasts.
John van Oostrum werkt naast Touki ook voor muziektheatergezelschap de Veenfabiek in Leiden.

Lees hier een interview met Touki Delphine (najaar 2019).

STICHTING DELPHINE

Het doel van Stichting Delphine is het realiseren en mogelijk maken van muziek theatrale producties en unieke samenwerking tussen verschillende disciplines zowel nationaal als internationaal. In het bestuur van Stichting Delphine hebben zitting: Orlando Maaike Gouwenberg (voorzitter), Anilda da Cruz (algemeen lid) en Janneke Godschalk (penningmeester). Het bestuur van Stichting Delphine is onbezoldigd.

Bezoekadres: Studio Delphine Transformatorweg 30 1014 AK Amsterdam

Postadres: Stichting Delphine Marcantilaan 370 1051 NH Amsterdam

KvK: 56114451
RSIN/fiscaalnummer: 851979075
IBAN: NL71TRIO0197826865

 

What do you want to do ?

New mail

CONTACTGEGEVENS

Artistieke leiding
Rik Elstgeest
Bo Koek
John van Oostrum
Chris Doyle

Zakelijke leiding
Carry Hendriks (ad interim)

Productionele leiding
Ellen van Bunnik | ‘n More

Communicatie
Katrien van Leeuwen | katrien@toukidelphine.com

mail ons op: voornaam@toukidelphine.com

Subscribe to our mailing list: