Info

Welkom bij Delphine, het platform waarop de activiteiten van Rik Elstgeest, Bo Koek en John van Oostrum samenkomen. Aan hun muziektheatergezelschap Touki Delphine heeft het Fonds Podiumkunsten in 2017 een meerjarige subsidie toegekend.

Touki houdt kantoor in Studio Delphine, vanwaaruit Rik en Bo aan verschillende projecten werken, waaronder hun eigen bands Eckhardt and the House en Sheila and the Kit. Daarnaast werken zij als muzikanten en geluidskunstenaar mee aan televisie-, film- en theaterprojecten en maken zij er podcasts.
John van Oostrum werkt naast Touki ook voor muziektheatergezelschap de Veenfabiek in Leiden.

 


CONTACTGEGEVENS

Artistieke leiding
Rik Elstgeest
Bo Koek
John van Oostrum

Zakelijke leiding
Rick Mouwen

Communicatie
Rebecca van Vuure

mail ons op: voornaam@toukidelphine.com

STICHTING DELPHINE

Het doel van Stichting Delphine is het realiseren en mogelijk maken van muziek theatrale producties en unieke samenwerking tussen verschillende disciplines zowel nationaal als internationaal.

In het bestuur van Stichting Delphine hebben zitting:
Gerrit Timmers (voorzitter), Maaike Gouwenberg (secretaris) en Marc Meijer (penningmeester).
Het bestuur van Stichting Delphine is onbezoldigd.

Adres:
Stichting Delphine
Transformatorweg 30
1014 AK Amsterdam

Post: Marcantilaan 370 1051 NH Amsterdam

KvK: 56114451
RSIN/fiscaalnummer: 851979075
IBAN: NL71TRIO0197826865

Subscribe to our mailing list: