Op Delphine komen de muziek/ theateractiviteiten van Rik Elstgeest, Bo Koek en John van Oostrum samen. Theatergezelschap Touki Delphine houdt kantoor in Studio Delphine, waar Rik en Bo aan verschillende projecten werken, onder meer voor Eckhardt and the House en Sheila and the Kit. Daarnaast werken zij als muzikanten en geluidskunstenaar mee aan televisie-, film- en theaterprojecten en maken zij er podcasts. John van Oostrum werkt naast Touki ook voor muziektheatergezelschap de Veenfabiek in Leiden.

In De Lelijkheid


“Velen stellen zich tot taak aan te tonen hoe de monsters, in het
grote symfonische concert van de Kosmische Harmonie, aan de
schoonheid  van het totaal kunnen bijdragen.”

(Umberto Eco)

Beste

Deze brief komt van Touki Delphine en betreft een vraag.
Maar eerst zullen we een korte uitleg geven.
In het voorjaar van 2009 wil Touki Delphine een ode aan de lelijkheid brengen.
In de vorm van een collage bestaand uit verzameld werk.
Bovenstaand citaat is een van de belangrijkste inspiratiebronnen hiervoor.

We vragen u om korte composities, foto’s, filmpjes, teksten, scènes,
dansjes, cameo’s, modelbouw stukken, etc. Maar ook storyboards voor
door Touki Delphine uit te voeren scènes of handelingen zouden kunnen.
Bovendien hoeven deze zgn. monsters niet persé af te zijn. Schetsen en
‘één-tweetjes’ met ons kunnen ook. Materiaal waar wij op kunnen reageren
of mee kunnen bouwen.

We komen met deze vraag omdat we denken dat de collage niet alleen uit
eigen werk moet bestaan. Als een soort objecten-kabinet zou de collage
een plek moeten krijgen in het concert van de Kosmische Harmonie
en dat kan niet bestaan uit alleen eigen materiaal, daarmee zouden we voor ons gevoel verzaken.
Met werk van meerdere inspirerende mensen komen we al veel dichter in de buurt.

We zullen met het verzameld materiaal een tour maken langs de kleine zalen van Nederland.
Iedere avond maken we live de collage waarin we onze ode aan de lelijkheid brengen.

Vanaf november 2008 gaan we aan de slag met de verzameling, om in
maart 2009 de Kosmische Harmonie te betreden.
Als u bereid bent een bijdrage te leveren, zou u deze dan vóór begin november willen toesturen?
Tot die tijd kunnen we natuurlijk contact hebben.

Bij voorbaat dank,

de gelukzaligheid opzij schuivend
en de perfectie wantrouwend verblijven wij,

Touki Delphine


‘Many undertake the task of showing how the monsters, in
the grand symphonic concert of Cosmic Harmony,
contribute to the beauty of the whole.’ 

(Umberto Eco)

Dear

This letter is from Touki Delphine and concerns a question.
But first a short explanation.
Early next year Touki Delphine wish to make an ode to ugliness.
It will be a collage made up of collected work.
The quote above is a major inspiration in this endeavor.

We are asking you for short compositions, photographs, films,
scenes, dances, cameos, scale models etcetera. Storyboards for
scenes or actions that you would like us to perform are also possible.
These monsters we ask for need not be complete or finished.
Anything we can build with is welcome.

We ask for your help because we believe the collage should not be
made up solely of our own work. As a cabinet of objects the collage
should take its place in the concert of Cosmic Harmony and
therefore it would be negligent in the extreme to only use our own material.

With what we have gathered we shall make a tour of small theatres
in the Netherlands. Each evening we will present a live ode to ugliness.
From November 2008 we will start work on our collage so as to enter
the cosmic harmony with it in March 2009. If you are willing to help us
please send your contribution before November or contact us.

Many thanks,

Casting bliss aside and mistrustful of perfection we remain
faithfully,

Touki Delphine


In de lelijkheid van Touki Delphine gaat over de lelijkheid in ons leven. Monsters zo te zeggen. Monsters hebben de mens altijd gefascineerd. Lelijke geluiden, lelijke geuren, lelijke creaties, lelijke gedachten, lelijke acties. Ze wekken nieuwsgierigheid. Op 26 maart 2009 gaat de nieuwste voorstelling van Touki Delphine in première in Frascati in Amsterdam.

In de vorm van een hoorspel en met een live band zal de nieuwste voorstelling van Touki Delphine dampen van energie waar nodig en het rock ’n rock-gehalte bereiken zoals we dat van Touki Delphine kennen. Strak gemonteerde scènes, absurde performances en een overdosis aan inspirerende muziek en teksten.

Ter voorbereiding op de voorstelling schreef Touki Delphine een zeventigtal brieven aan belangwekkende en inspirerende hedendaagse kunstenaars, schrijvers en wetenschappers met de vraag wat zij anno 2008 als lelijk beschouwen. Dit materiaal vormt het startpunt voor de voorstelling In de lelijkheid. Kijk op www.veenfabriek.nl/delelijkheid voor de tot nu toe verzamelde foto’s, sculpturen, filmpjes en brieven.

Leidsch Dagblad over Ghostbusters #1:
Dwaze, maar ijzersterke voorstelling!


Van en met:
Rik Elstgeest, Bo Koek, John van Oostrum, Robijn Wendelaar, Ward Weemhoff, Manuel Boutreur en René Bakker.
Editing: Paul Koek

studio Delphine
radio Delphine
club Delphine
records Delphine